Zorgbeleid


De zorg voor leerlingen wordt breed gedefinieerd als “het geheel van initiatieven die door de vzw Katholiek Onderwijs Sint-Michiel worden genomen om optimale ontwikkelingskansen te creëren voor alle leerlingen.” De zorg vertrekt bijgevolg van een gerichtheid op de leerling waarbij vanuit een positieve ingesteldheid (mindset) naar de leerling wordt gekeken. De focus ligt op de in de toekomst te bereiken doelen (oplossingsgericht, handelingsgericht én doelgericht) en niet op het probleem van de leerlingen. De basisfilosofie van het zorgbeleid wordt intern en extern duidelijk gemaakt via de 3 S’n: sturen, steunen en stimuleren.

Klik op  om de externe link te volgen en op  voor meer informatie over dit onderdeel.