Scholengemeenschap organiseert heuse horizonverruiming


Op dinsdag 17 april organiseerde de scholengemeenschap Sint-Michiel een infoavond horizonverruiming voor alle tweedejaars van de scholen uit Bree, Bocholt, Meeuwen en Peer.
Na een algemene inleiding over de leertrajecten en de studierichtingen konden de ouders en leerlingen vrij de 20 aangeboden studierichtingen bezoeken. De studierichtingen werden voorgesteld door leraren uit de bovenbouwscholen die zelf lesgeven in deze richtingen. Een unieke kans dus voor alle aanwezige ouders en leerlingen om info te vergaren. Aansluitend kunnen de ouders en leerlingen alle scholen van Bree en Bocholt bezoeken op de opendeurdag van 6 mei.

Scholengemeenschap organiseert heuse horizonverruiming

Nieuwslijn Agnetencollege Peer – Editie maart 2018


Infoavond voor de basisschoolverlaters


Op maandag 19 februari organiseerde de scholengemeenschap Sint-Michiel een infoavond voor de ouders van alle basisschoolverlaters uit de brede regio. Na een algemene inleiding door de coördinerend directeur stelde elke directeur van de eerste graad de eigen school voor. Tot slot konden de aanwezige ouders op een interactieve manier vragen stellen die dan door de directies beantwoord werden. Op de infoavonden en opendeurdagen van de scholen zijn alle ouders en basisschoolverlaters welkom om de scholen echt in werking te zien. Alle info hierover is terug te vinden op www.sg-sintmichiel.be.

Nascholing ‘brengen van moeilijke gesprekken naar ouders’


Het is niet altijd even makkelijk om een moeilijke boodschap te brengen naar ouders. Om onze leraren hierin te ondersteunen, organiseerde onze scholengemeenschap zopas een druk bijgewoonde nascholing rond dit thema. Het was trouwens niet de eerste keer dat deze nascholing werd georganiseerd. Dat geeft aan dat onze leraren nood hebben aan handvatten voor dergelijke gesprekken. Lesgever Maurits Wysmans (UCLL) heeft onze leraren actief getraind en nuttige tips meegegeven. Met de camera in de hand werden verschillende situaties nagebootst en voorzien van commentaar.


Infoavond eSafety


Op dinsdag 17 oktober organiseerde onze scholengemeenschap Sint-Michiel een informatieavond rond eSafety voor ouders en leerkrachten. Deze infoavond kadert in het project “Kijk, ik kan zonder schermtijd!” waar alle scholen aan deelnemen met de eerstejaars en de vierdejaars. Er waren een 90-tal aanwezige ouders, leerkrachten en opvoeders, die concrete tips kregen aangereikt door een medewerkster van de Gezinsbond en Child Focus.

Op een interactieve manier werd duidelijk waar onze leerlingen dagelijks mee bezig zijn en vooral hoe zij omgaan met de sociale media. De getuigenissen van zowel jongeren, ouders als experts waren verhelderend en gaven alvast stof tot nadenken…


TISMewat – Editie maart 2017


Nieuwslijn Agnetencollege Peer – Editie februari 2017


Presentatie CAD


Op donderdag 20 oktober presenteerde Dimitri Das van CAD een infosessie rond “Gamen en gokken”.
Hieronder kunt u de presentatie nog eens nalezen.

Nieuwslijn Agnetencollege Peer – Editie augustus 2016


Nieuwslijn Agnetencollege Peer – Editie maart 2016