INSCHRIJVEN VOOR SCHOOLJAAR 2023-2024

WIL JE JE KIND INSCHRIJVEN IN HET EERSTE LEERJAAR A OF B IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS?

Online aanmelden en inschrijven voor het schooljaar 2023-2024

De Vlaamse overheid verplicht een aanmeldsysteem voor scholen die een limiet leggen op het maximum aantal leerlingen dat toegelaten kan worden op school. Hierdoor verlopen de inschrijvingen voor het schooljaar 2023-2024 anders dan voordien.
Alle  scholen van onze scholengemeenschap kiezen voor het aanmeldsysteem. Zo kunnen we kwaliteitsvol onderwijs blijven aanbieden en krijgen alle leerlingen dezelfde kansen. Je moet je zoon/dochter dus eerst aanmelden en nadien inschrijven. Alle informatie over het correct aanmelden kan je vinden op deze pagina.

Secundair onderwijs: 1ste leerjaar

Hoe schrijf je je kind in voor het 1ste leerjaar van één van de scholen uit onze scholengemeenschap? Op deze pagina lees je hoe en wanneer je dit doet. 

Welke kinderen kan je inschrijven?

1ste leerjaar A (1A)

Na de lagere school gaat je kind naar het 1ste leerjaar van het secundair onderwijs. Je schrijft je kind in voor 1A. Als je kind een getuigschrift basisonderwijs heeft, kan het starten in 1A.

Zijn er redelijke twijfels of je kind kan starten in 1A en weet je dus nog niet of je kind zal starten in 1A of in 1B? Dan kan je voor beide aanmelden. De basisschool van je kind heeft hierover dan zeker al met je gesproken.

1ste leerjaar B (1B)

Na de lagere school gaat je kind naar het 1ste leerjaar van het secundair onderwijs. Heeft je kind geen getuigschrift basisonderwijs? Dan kan je kind starten in 1B. 1B is voor jongeren die liever al doende leren of voor jongeren met een leerachterstand.

Zijn er redelijke twijfels of je kind kan starten in 1A en weet je dus nog niet of je kind zal starten in 1A of in 1B? Dan kan je voor beide aanmelden. De basisschool van je kind heeft hierover dan zeker al met je gesproken.

Wanneer en hoe inschrijven?

Inschrijven in het 1ste leerjaar secundair onderwijs 2023-2024

FAQ (Meestgestelde vragen)

Scholengemeenschap organiseert heuse horizonverruiming


Op dinsdag 17 april organiseerde de scholengemeenschap Sint-Michiel een infoavond horizonverruiming voor alle tweedejaars van de scholen uit Bree, Bocholt, Meeuwen en Peer.
Na een algemene inleiding over de leertrajecten en de studierichtingen konden de ouders en leerlingen vrij de 20 aangeboden studierichtingen bezoeken. De studierichtingen werden voorgesteld door leraren uit de bovenbouwscholen die zelf lesgeven in deze richtingen. Een unieke kans dus voor alle aanwezige ouders en leerlingen om info te vergaren. Aansluitend kunnen de ouders en leerlingen alle scholen van Bree en Bocholt bezoeken op de opendeurdag van 6 mei.

Scholengemeenschap organiseert heuse horizonverruiming

Nieuwslijn Agnetencollege Peer - Editie maart 2018